Právní služby

Tým advokátní kanceláře Vondráček & Opatrný poskytuje komplexní právní služby v širokém spektru právních oblastí. Díky rozmanitému  týmu právníků a jejich specializacím poskytujeme mimo generální praxe i právní služby na profesionální úrovni v konkrétních oblastech jak práva soukromého, tak veřejného. Vyjma běžných oblastí práva (občanské, rodinné, pracovní, obchodní) nabízíme i služby v oblastech zejména práva trestního a přestupkového, zdravotnického, směnečného, insolvenčního a autorského.

V rámci poskytovaných služeb přitom nechybí ani zastupování u příslušných orgánů v rámci jednotlivých řízení (soudní, správní, rozhodčí či orgány v trestním řízení).

Mezi naše spokojené klienty patří nejen osoby fyzické a právnické, podnikatelé, subjekty z neziskové sféry, ale i obce, kterým zajišťujeme právní služby v jejich specifických právních problémech spojených se státní správou.

Proč naše advokátní kancelář?

Specializace

zaměřením každého členu týmu AK na specifickou oblast práva poskytujeme profesionální právní poradenství

Flexibilita

velikost AK zajišťuje možnost přizpůsobit se a najít si čas na každého klienta v přiměřené době

Komplexnost

služby poskytujeme se zvážením všech rizik konkrétního případu a nalezením nejefektivnějšího řešení

Spolupráce

spolupracujeme s mnoha advokáty jak na území ČR, tak v zahraničí, včetně exekutorských úřadů, notářů a insolvenčních správců

Advokátní odměna

Advokát účtuje svoji odměnu zpravidla na základě dohody s klientem, tedy individuálně, a to podle předmětu věci a její právní a časové náročnosti. Nejčastějším způsobem je pak stanovení hodinové sazby, je ale také možné sjednat fixní honorář či měsíční paušál.

Mimosmluvní odměna

Není-li dohodnuta odměna smluvní, pak se určuje z tzv. tarifní hodnoty, což je hodnota zastupované věci. Tarifní odměna je upravena v § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který současně stanoví, co je úkon právní služby (§ 11 vyhlášky). Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.

Smluvní odměna

 1. Časová – celková odměna je násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby.
 2. Paušální – je stanovena pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné či více záležitostech nebo za poskytování právních služeb na dobu určitou či neurčitou. Odměna je splatná většinou měsíčně. Je vhodná pro ty klienty, kteří mají zájem o dlouhodobější spolupráci s advokátem.
 3. Úkonová – je sjednána odměna za jeden úkon právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v § 11 advokátního tarifu
 4. Podílová – je určena v závislosti na výsledku sporu. Odměna je stanovena pevnou částkou nebo procentem z nárokované nebo vysouzené částky, která advokátovi náleží pouze v případě úspěchu ve sporu.

Sjednaná odměna nezahrnuje hotové výdaje advokáta (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, telekomunikační poplatky aj.) K odměně se připočítává daň z přidané hodnoty.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dne 5.2.2016 pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v tomto dokumentu.

Náš tým

Mgr. Radek Vondráček

office@czadvokati.cz

 • advokát a partner advokátní kanceláře
 • poslanec Parlamentu ČR
 • specializace: občanské a obchodní právo

Mgr. Tomáš Opatrný

opatrny@czadvokati.cz

 • advokát a partner advokátní kanceláře
 • člen Zastupitelstva města Kroměříž
 • specializace: občanské právo, obchodní závazkové právo, právo nemovitostí

Mgr. Miroslav Michajlovič

michajlovic@czadvokati.cz

 • spolupracující advokát
 • specializace: trestní právo, občanské právo, rodinné právo, korporátní právo

Ivana Motalová

+420 603 848 089

office@czadvokati.cz

 • asistentka, vedoucí kanceláře

Mgr. Petr Zbranek

zbranek@czadvokati.cz

 • advokátní koncipient
 • asistentka, vedoucí kanceláře

let praxe

spokojených klientů

vyhraných soudních sporů

vypracovaných smluv

Kontakt

4 + 15 =

Masarykovo nám. 128/3 Kroměříž

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES


1 Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.


2 Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 12 měsíců.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.


4 Účel použití souborů cookies.
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro následující účely: marketingu.

Zavřít